Zadanie publiczne-Powiat Żniński

Strona internetowa www.parafiagasawa.pl została utworzona w ramach zadania publicznego Powiatu Żnińskiego "Utworzenie strony internetowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. św Mikołaja w Gąsawie w ramach umowy PR.524.7.14.2015. Koszt całkowity projektu wynosił 2230 zł. W tym dotacja Starostwa 2000 zł, środki własne parafi 230 zł.